2009-10-14

Regényi Tamás Zsolt

        

Regényi Tamás Zsolt
Spirituális terapeuta, információs terápiák,
Bemer 3000 szaktanácsadás
Moksa Elixir tanácsadás

Elérhetőség:
Tel.: 30/947-5455

E-mailt itt írharsz:

Szeretettel köszöntök mindenkit és köszönöm, hogy időt szánnak rám és rövid bemutatkozásomra.Magamról:

Villamosipari műszaki végzettséggel rendelkezem, ami mindjárt sokakban felveti a kérdést: hogy lehet az ezotériát összeegyeztetni a tényeken alapuló műszaki tudományokkal? Nos, igen egyszerű a válasz. Nyitottnak kell lenni és véleményem szerint nem szabad elfogultnak lenni egyik irány felé sem, hiszen mindegyik egy csodálatos világ, és ha nem dugjuk homokba a fejünket, akkor nagyon jól megférnek egymás mellett, egy még teljesebb, harmonikus Egészt alkotva.
Sajnos napjainkban hajlamosak vagyunk a túlzásokra, a végletekre. Ez nem helyes. Gyakran éri támadás az orvostudomány képviselőit is ezoterikus kezeléseket végző személyektől. Pedig ez is nagyon helytelen szemlélet! Mások gyógyítására felesküdött és életüket ennek szentelő emberek a legnagyobb tiszteletet érdemlik, tudomásul véve, hogy a tudomány még nem képes mindent megmagyarázni és bizony sokszor elfogynak a hatékony eszközök.
A spirituális kezelések, keleti gyógymódok mellett nem szabad elhanyagolni a hagyományos nyugati orvoslás eszközeit sem! Szerencsére napjainkban érezhetően közeledik egymáshoz a két szemlélet és együtt alkalmazva őket igen jó eredményeket érhetünk el.
Vezéreljen bennünket a Szeretet, az Elfogadás és a Megbocsátás!

Főbb tevékenységi köreim:


   - Energetikai kezelések

(Aura- és csakra harmonizálás, blokkok keresése, R.A.I. Reiki kezelések, stb.)
E kezelések által a test energiaáramlását tudjuk a jó irányba terelni, a kialakult blokkokat feloldani, a blokkok helyéből az okokat, azokat előidéző élethelyzeteket megtalálni, tanácsot adni ezek kezelésére. Fontos az okok meghatározása, hiszen ha nem változtatunk, akkor ezek az akadályok újra és újra visszaépülhetnek.
Nálam a kezelések kötetlen formában történnek, mindig az adott helyzetnek legmegfelelőbbnek ítélt módon. Ugyancsak fontos a szintén kötetlen beszélgetés. Itt olyan helyzetek jöhetnek fel, amik nagymértékben hozzájárulnak a probléma megoldásához. Ez egy bizalmi kapcsolat a terapeuta és a hozzáforduló közt, ennek alapja, ami természetesen engem is kötelez, az a titoktartás. Az elhangzottak felhatalmazás nélkül nem kerülhetnek más tudomására.

-  Fény- és színterápia
A fény az életünk nélkülözhetetlen eleme. Sejtjeink a napfény energiáját használják fel a folyamatosan lezajló vegyi-, biológiai folyamatokban, a bioszintézisben, a normál működés fenntartásában, a reprodukcióban.
A szöveteken áthaladó és azok által fokozatosan elnyelt fényenergia olyan fotokémiai változásokat idéz elő, amelyek gyógyászati szempontból nagyon jelentősek.
Polarizált fényű lámpával végzek kezeléseket az adott helyzetnek megfelelő módon, ill. ezt segítve színek használatával. Hét fajta színt alkalmazok (amik egyébként a csakrák színeinek is megfelelnek). Segítségükkel jól kezelhetők a különböző tünetek, hangulatok, helyzetek. Egy-egy betegség várható gyógyulási ideje a fényterápia alkalmazásával lényegesen lecsökkenthető.


-  Szellemtan
No, ez megint egy érdekes dolog. A szellemtan hallatán sokan szellemidézésre, asztaltáncoltatásra, stb. gondolnak. Ki kell ábrándítsam az erre gondolókat! A szellemtudomány hivatalos meghatározása a következő: „Célja a szellemvilág tényeinek és lényeinek megismerésével az egyéni szellem visszavezetése a világszellemhez. Tudományos megismerés elveit betartva kutatja az érzékfeletti világokat. Ennek eszközei pedig az emberben kifejleszthető magasabb érzék.” 
A szellemvilág a fizikai világ felett egy másik dimenzióban létezik. Felépítése szinte azonos a fizikai világ felépítésével. Hermész Triszmegisztosz nagyon szépen megfogalmazta: "Való igaz, nem kétséges és bizonyos: ami lenn van, egy és ugyanaz, mint ami fenn van, és ami fenn van, egy és ugyanaz, mint ami lenn van.”

A szellemtan segítségével választ tudunk adni oly sokakat foglalkoztató kérdésekre, mint a ”miért pont ez történik velem , mi történik a világban, miért van oly sok erőszak és katasztrófa, mi történik a halál után, mi a lélek? stb.”

Miért fontos ez számunkra?  Rudolf Steiner gondolatai rávilágítanak a lényegre:   "A szellemtan, ha valóban az emberek szívében fog élni, át fogja hidalni a fizikai és a szellemi világ közötti kezdeti szakadékot, hogy éppen ez lesz a szellemtannak az életben kifejtett hatása, ez lesz az értéke az életben….Csak ha már tudjuk, hogy hogyan nyúl bele a szellemtan egész életünkbe, akkor teremti meg a hidat a fizikai és szellemi világ között, de akkor valóban, gyakorlatilag is megteremti azt. Akkor majd nem csak passzívan viselkedünk azokkal szemben, akik átmentek a halál kapuján, hanem aktív kapcsolatban maradunk velük, eleven érintkezésében és tudunk nekik segíteni. Ehhez azonban szükséges, hogy a szellemtant bevigyük az emberek tudatába, ha a világunk egészet nézzük, ahhoz egyaránt hozzátartozik a fizikai lét és a fizikaiság fölötti szellemi lét, s hogy az ember nemcsak azért van a földön, hogy születése és halál között összegyűjtse saját magának a fizikai lét gyümölcseit, hanem azért is, hogy felküldje a fizikaiság feletti világba azt, amit csak fizikai síkon lehet megtapasztalni, ami egyáltalán csak ezen a síkon létezhet! Itt a földi életben úgy tűnik a szellemtan csak teória, csak egy olyan világnézet, amit az ember azért tesz magáévá, mert érdekli. Halálunk után viszont ez az a fáklya, amely a halál és az újraszületés között bevilágítja a szellemi világot! Aki itt a földön megveti a szellemtant, az nélkülözni fogja ezt a fáklyát; halála és újraszületése között le fog tompulni a tudata. Aki tehát szellemtudományokkal foglalkozik, az nemcsak elméleteket gyárt, hanem eleven dolgok művel. A szellemtudomány úgyszólván az élet fáklyája! A szellemi tanítások tartalma itt a földön fogalmak és eszmék formájában jelenik meg, ezek azonban halálunk után eleven erőkké vállnak!".

-   Képesség elfogadtatás
Nagyon sokan vívódnak fel nem dolgozott események miatt, melyek eredete valamilyen a közvélemény, az általános materialista gondolkodás alapján nem is létezhető esemény megélése. Legyen az a szellemvilág egy lényével való találkozás, egy váratlan telepatikus kapcsolat, más dimenzióval való kapcsolat, beigazolódott megérzések, stb. Leginkább gyerekkorban fordulnak elő hasonló megélések, amiket aztán sikeresen kiirtunk a gyerek „fantáziájából”, de az élmények lenyomata ott marad. Egyre gyakoribb napjainkban a felnőtt korban bekövetkező szokatlan érzékelések megjelenése is, és ezek feldolgozása szinte minden esetben kisebb-nagyobb problémát okoz.
Foglalkozásaink alatt beszélgetünk ezekről a dolgokról, amit mások furcsán megmosolyognak, sőt rosszabb esetben akár megkérdőjelezik az ép elmét is! Segítek feldolgozni a történteket, saját magunk által és saját magunkat elfogadni. Ezzel megtesszük az első lépéseket afelé, hogy mások is elfogadjanak minket.     

-  Spirituális tanácsadás


Linkek: http://spiritual.moksaelixir.hu/moksa